Přihlášení pro členy Vyplň svojí přezdívku a klikni na tlačítko přihlásit. Obratem do tvé schránky dorazí e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na tento odkaz budeš automaticky přihlášen. přihlásit
Symbolika

Slavnostní oheň

Je mnoho způsobů slavnostního zapalování ohně. Většina z nich však vychází z woodcrafterských zákonů. E. T. Seton velmi obdivoval a uznával život indiánů, pro něž byl oheň jednou z nejdůležitějších věcí nezbytných k přežití. Jejich rituální obřady s ohněm ho natolik zaujaly, že je přenesl do povědomí lidí formou speciálního znaku s názvem „Čtyřnásobný zákon“, který je souhrnem dvanácti zákonů lesní moudrosti a každý kdo chce v přírodě žít, by se jimi měl řídit.

Pro indiány byl oheň symbolem „Velkého Ducha“. V kreslené podobě stojí ve středu a z něho se pak rozbíhají čtyři cesty – cesta těla, cesta mysli, cesta ducha a cesta služby. Seton říkal, že všichni lidé, kteří chtějí být skutečnými lidmi, musejí jít po těchto čtyřech cestách. Každá z nich vede ke světlu – malému ohníčku, který zapalujeme z velikého ústředního ohně. Tato světla jsou Síla, Krása, Pravda, Láska. Z těchto čtyř světel vychází dvanáct zákonů lesní moudrosti – a to je tajemství čtyřnásobného ohně.

Čtyřnásobný zákon

oheň

Typy ohňů

Hranice

Nejslavnostnější typ ohně, který se již používal v dávných dobách. Každé patro hranice tvoří dvojice polen o stejné délky.

Dle oddílové tradice, počet pater symbolizuje počet oddílových členů, polena stejné délky symbolizují jejich rovnost.

Pagoda

Nejčastějí používaný typ ohně. Každé patro tvoří dvě polena, jejiž délka se s každým patřem zmenšuje.

Při slavnostních událostech se staví hranice osmipatrová, dle počtu hvězd Orionu, slibový oheň má zpravidla deset pater podle deseti bodů skautského slibu.

Pyramida

Pyramida je poměrně zřídka používaný typ slavnostního ohně a je jednoduše postavitelná. Je sestavena z tenčích polen o stejné délce, které jsou postaveny okolo středového kůlu kolem dokola.

Zapálení slavnostního ohně

Prodloužená verze

Východ
Zapaluji tento slavnostní oheň z východu:

Toto je světlo krásy!

1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.
2. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.
3. Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Jih
Zapaluji tento slavnostní oheň z jihu:

Toto je světlo pravdy!

4. Čestné slovo je svaté.
5. Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
6. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných.

Sever
Zapaluji tento slavnostní oheň ze severu:

Toto je světlo síly!

7. Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
8. Mlč, dokud hovoří starší, a prokaž jim úctu i jinak.
9. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.

Západ
Zapaluji tento slavnostní oheň ze západu:

Toto je světlo lásky!

10. Buď laskavý. Vykonej alespoň jeden dobrý skutek denně.
11. Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.
12. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

Etiketa chování u ohně

Kolem ohně sedíme vždy v kruhu. Je to jedno z nepsaných pravidel a vysvětluje se následujícími důvody

  • Stejně jako život nemá kruh začátek ani konec.
  • Je symbolem rovnosti a souladu.
  • Je symbolem demokracie, protože se všemi se v kruhu stejně jedná.
  • Všichni hledí do středu a cítí, že jsou součástí celku.
  • Každý může komukoli pohlédnout do tváře.
  • Chování každého je vidět před celým shromážděním.

Ohniště pro slavnostní oheň je tvořeno vždy dvěma kruhy. V menším kruhu z velkých kamenů hoří vlastní oheň. Druhý, větší z drobnějších kamenů vyznačuje území, které je po zapálení ohně tabu. Do kruhu smí vstupovat jen ten, kdo oheň staví, ti, kdož jsou vybráni k jeho zapálení a posléze ten, kdo bude hořící oheň udržovat.

Okolo ohně se chodí vždy tak, aby pokud možno byl člověk vždy k ohni otočen levou stranou, na které má srdce. Stejně tak, se k ohni nikdy na projev úcty neotáčí zády.