Přihlášení pro členy Vyplň svojí přezdívku a klikni na tlačítko přihlásit. Obratem do tvé schránky dorazí e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na tento odkaz budeš automaticky přihlášen. přihlásit
30. výročí Alnilamu

Alnilam, 14. klub vodních oldskautů

Jsme klub dospělých vodních skautů a skautek s dlouholetou tradicí. Věnujeme se dalšímu skautskému vzdělávání a osobnímu rozvoji. Jezdíme na víkendové výpravy, splouváme řeky a rádi trávíme čas toulkami v přírodě na několikadenních vandrech.

Co je to skauting?

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti, duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností v duchu třech základních principů skautingu. Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, které jsou hlavním sdělením poslání, které naše hnutí předává svým členům.

Junák – český skaut, z. s. Zapsaný spolek skautů a skautek Lilie

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

 • povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální
 • povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě
 • povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.